Adwokat Anna Radajewska - Kancelaria Adwokacka
usługi / wynagrodzenie

Wynagrodzenie za nasze usługi jest każdorazowo ustalane z klientem podczas pierwszego spotkania. Jego wysokość zależna jest m.in. od przewidywanego nakładu naszej pracy i stopnia skomplikowania sprawy.
Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych, jak np. koszty przejazdu do Sądu czy innych instytucji.


Nasza Kancelaria przewiduje następujące formy wynagrodzenia:

  • Ryczałtowe – polega na ustaleniu z góry kwoty należności za wykonanie wszelkich i niezbędnych czynności w sprawie, stosownie do potrzeb klienta - np. sporządzenie pozwu, opinii prawnej, zastępstwo przed Sądem I instancji, prowadzenie sprawy o zapłatę aż do prawomocnego ukończenia postępowania;
  • Godzinowe – polega na ustaleniu stawki godzinowej za naszą pracę, przy uwzględnieniu zawiłości i stopnia skomplikowania sprawy; podejmując czynności w sprawie ewidencjonujemy czas pracy, na podstawie którego wystawiamy fakturę VAT bądź to co miesiąc bądź też po zakończeniu sprawy (w zależności od poczynionych z klientem ustaleń)
  • Ryczałt miesięczny za stałą obsługę prawną - zasady stałej obsługi prawnej są każdorazowo przystosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, które odzwierciedla kwota naszego wynagrodzenia.
Siedziba kancelarii:

ul. Panewnicka 25
40-730 Katowice
Sekretariat czynny:

Pn.-Pt. 9:00-17:00
Kontakt:

518-626-004
576-224-342
535-222-307