Day

3 kwietnia, 2019
Uchwałą z dnia 28 marca 2019r. Sąd Najwyższy zaaprobował kształtującą się już od dłuższego czasu linię orzeczniczą, zgodnie z którą w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków Sąd, przyznając nieruchomość wchodzącą w skład majątku wspólnego na wyłączną własność jednego z nich, ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego (III CZP 21/18). Już wcześniej zarówno...
Read More