Day

22 lipca, 2019
Grafika freepik.com autorstwa „brgfx” Jest oczywiste, że wierzyciel podejmuje różnorakie działania zmierzające do uzyskania od dłużnika należnej mu wierzytelności, jednak nie sposób tracić z pola widzenia, że niekiedy swoim zachowaniem może realizować znamiona przestępstwa wymuszenia zwrotu wierzytelności stypizowanego w art. 191 § 2 kodeksu karnego. Jest to typ kwalifikowany przestępstwa zmuszenia do określonego zachowania. Istotnym...
Read More