Oferta obsługi prawnej dla przedsiębiorców

Nasza Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług związanych ze stałą obsługą prawną przedsiębiorców. Zespół prawników zapewnia doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Zapewniamy najwyższej jakości obsługę prawną przedsiębiorstw z wielu branż.

Indywidualne podejście do każdego Klienta, połączone z wiedzą i doświadczeniem pozwala nam w ramach świadczonej obsługi prawnej efektywnie włączyć się w bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Gwarantujemy naszym Klientom dyspozycyjność oraz szybki czas reakcji na przesyłane zapytania.

Oprócz stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, nasza Kancelaria udziela także jednorazowych konsultacji przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z pomocy prawników.

W zakresie stałej współpracy nasza Kancelaria świadczy usługi na zasadach dostosowanych do charakterystyki oraz indywidulanych potrzeb Klienta, które szczegółowo określone są w zawieranych umowach dotyczących zlecenia stałej obsługi prawnej. Naszym Klientom proponujemy ryczałtową lub godzinową formę rozliczenia wynagradzania.

Nasza Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w następującym zakresie:

 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kompleksowe zakładanie spółek osobowych i kapitałowych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w KRS;
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym;
 • przygotowanie projektów umów, statutów i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw;
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowych (dotyczących m.in. odszkodowania, kary umownej, wykonania umów) i egzekucyjnych;
 • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
 • prowadzenie windykacji od dłużników;
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
 • obsługa spraw pracowniczych;

Proponowane warunki współpracy:

 • Osoba nadzorująca obsługę prawną:
  bieżącą obsługę będzie zazwyczaj wykonywał jeden prawnik, który będzie także osobą kontaktującą się z Klientem. W sytuacji, kiedy jakieś zagadnienie prawne będzie tego wymagało, wówczas do obsługi prawnej zostanie zaangażowana odpowiednio większa liczba prawników;
 • Sposób komunikacji:
  za pomocą poczty e-mail, telefonicznie, osobiście w Kancelarii;
 • Raportowanie:
  nasza Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy podjętych czynności oraz liczby godzin poświęconych nad poszczególnymi czynnościami;
 • Prowadzenie sprawy sądowych:
  zajmujemy się kompleksową obsługą wszystkich spraw sądowych oraz administracyjnych przedsiębiorcy, zapewniając Państwu stałe ich monitorowanie oraz aktualizowanie;
 • Sposób rozliczenia – wynagrodzenie:
  w zakresie rozliczeń za obsługę prawną nasza Kancelaria proponuje dwa warianty:

WARIANT I – ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE

 • w tym wariancie ustalana jest stawka miesięczna, wynagrodzenie za obsługę płatne jest co miesięcznie z góry na podstawie wystawionej faktury VAT; wybierając ten wariant rozliczenia Kancelaria wspólnie z przedsiębiorcą określa ilość godzin, jaka jest niezbędna do obsługi jego spraw;
 • godziny rozliczane są w stosunku kwartalnym, oznacza to, że godziny, które nie zostały wykorzystane w pierwszym miesiącu współpracy przechodzą na kolejny miesiąc, ale tylko w ramach ustalonego bloku kwartalnego;
 • w każdym miesiącu po przekroczeniu ustalonej liczby godzin rozliczenie następuje według stawki godzinowej, przy czym stawka godzinowa jest niższa niż przy wariancie II;

WARIANT II – ROZLICZENIE GODZINOWE

 • w tym wariancie ustalana jest konkretna stawka godzinowa za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii;
 • rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie wystawionej faktury VAT z dołu po każdym
  miesiącu, w którym Kancelaria podejmowała czynności w ramach obsługi prawnej;
 • wysokość stawki godzinowej w tym wariancie jest wyższa niż przy współpracy w oparciu o rozliczenie ryczałtowe.