Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Nasza kancelaria reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej.

Sporządzamy:

  • wnioski;
  • skargi;
  • podania;
  • zażalenia na postanowienia;
  • odwołania od decyzji administracyjnych w toku postępowania administracyjnego.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Opiniujemy i redagujemy umowy o roboty budowlane.

Reprezentujemy klientów przed organami administracji w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, licencji i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Udzielamy także pomocy w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach indywidualnych.