Prawo handlowe

Prawo handlowe

Świadczymy pomoc prawną przy tworzeniu i rejestrowaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń. Doradzamy przy przekształcaniu spółek prawa handlowego.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego. Reprezentujemy klientów w sprawach zaskarżania uchwał organów. Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z rozwiązywaniem spółek, a także w zakresie likwidacji i upadłości spółek.

Opiniujemy i sporządzamy projekty aktów prawnych regulujących działalność spółek i innych podmiotów prawa: umowy, statuty, regulaminy i uchwały.