Prawo karne

Prawo karne

Świadczymy usługi poprzez wstępną analizę problematyki stanowiącej przedmiot danego postępowania, reprezentację stron w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego – śledztwa i dochodzenia, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego.

 • Występujemy w roli obrońców po stronie podejrzanych i oskarżonych;
 • Podejmujemy się obrony na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, zarówno przed sądem I instancji, sądem II instancji oraz Sądem Najwyższym;
 • Udzielamy pomocy zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym oraz w zakresie innych środków zapobiegawczych;
 • Reprezentujemy Klientów również w sprawach o wykroczenia, w tym świadczymy pomoc w zakresie obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia;
 • Reprezentujemy pokrzywdzonych, a następnie oskarżycieli posiłkowych.

Sporządzamy:

 • prywatne akty oskarżenia
 • zażalenia,
 • apelacje,
 • kasacje;
 • wnioski o wznowienie postępowania;
 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pomagamy i reprezentujemy skazanych w sprawach o:

 • wykonywania kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;
 • zawieszenie wykonania kary odroczonej;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • zatarcie skazania;
 • wydanie wyroku łącznego.