Prawo medyczne

Prawo medyczne

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów publicznych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Naszą ofertę kierujemy do: podmiotów leczniczych, lekarzy, pacjentów.

Podmiotom leczniczym (publicznym, jak i niepublicznym), oferujemy: kompleksową obsługę prawną, obejmującą bieżące doradztwo prawne, obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej, obsługę w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych, a także obsługę w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych. Lekarzom oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom oraz innym podmiotom leczniczym.

W zakresie prawa medycznego udzielamy pomocy w szczególności sprawach o:

 • zadośćuczynienie za błąd medyczny (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia);
 • zadośćuczynienie za zaniedbanie lekarza, pielęgniarki, położnej lub szpitala;
 • naprawienie szkody powstałej na skutek złej diagnozy, złego leczenia czy zakażenia;
 • odszkodowanie za utratę zdolności do pracy;
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Ponadto pomagamy w zakresie:

 • negocjacji odszkodowania z placówką odpowiedzialną za błąd medyczny;
 • reprezentacji w postępowaniach przed ubezpieczycielem, który odpowiada finansowo zamiast podmiotu odpowiedzialnego za błąd w sztuce lekarskiej;
 • dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w postępowaniach cywilnych;
 • dochodzenia praw pacjenta w procesie karnym;
 • uzyskania zgody na leczenie małoletniego;
 • uzyskania zadośćuczynienia za śmierć dziecka poczętego;
 • obrony w sprawach karnych lekarzy.