Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości i prawo lokalowe

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń związanych z prawem własności oraz innych praw rzeczowych, w szczególności w sprawach dotyczących zasiedzenia i rozgraniczenia nieruchomości, ustanowienia służebności, naruszenia posiadania. Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich interesy w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości. Świadczymy także pomoc prawną przy ustanawianiu odrębnej własności lokali.

W zakresie prawa nieruchomości nasza pomoc obejmuje:

  • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • analizę obciążeń nieruchomości i praw osób trzecich;
  • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń na nieruchomości;
  • doradztwo przy zakładaniu oraz dokonywaniu wszelkich zmian w księgach wieczystych;
  • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych oraz o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • doradztwo prawne w zakresie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu;
  • analizę prawną dotyczącą nakładów koniecznych na lokal, podwyższenia czynszu najmu oraz jego waloryzacji.

Przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości, w szczególności umów deweloperskich i umów o roboty budowlane oraz umów przedwstępnych w tym zakresie.

Świadczymy pomoc prawną dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, developerów oraz spółek o profilu budowlanym.