Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy szeroko rozumiane wsparcie prawne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w sprawach o:

 • rozwód i separację;
 • unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • alimenty, w tym o zasądzenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o obniżenie lub podwyższenie alimentów;
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz w zakresie decydowania o istotnych sprawach rodziny;
 • podział majątku wspólnego oraz ustalenie udziałów w majątku wspólnym;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków;
 • ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa;
  oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Ponadto:

 • pomagamy przeprowadzać mediacje małżeńskie w celu ustalenia jak najbardziej przejrzystych warunków rozwodu;
 • sporządzamy rodzicielski plan wychowawczy, który zawiera pisemne porozumienie pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami i rozstrzyga o najważniejszych sprawach dotyczących dziecka.

Nasza kancelaria specjalizuje się także w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci regulowanych przez Konwencję dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r. W oparciu postanowienia Konwencji Haskiej, pomagamy realizować uprawnienia rodzica do dochodzenia niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, z którego zostało bezprawnie wywiezione.