Ewa Wójcik

Aplikant adwokacki

Email ewa.wojcik@adwokat-radajewska.pl

Biografia

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów polonistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską, napisaną pod kierownictwem prof. UKSW dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, poświęciła problematyce „Milczącej zgody” organu – omówionej na przykładzie konstrukcji stosowanej w procedurze zgłoszenia robót budowlanych i obroniła ją w lipcu 2017 r., uzyskując tytuł magistra.

Od trzeciego roku studiów zaangażowana w działalność Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW – Sekcji Prawa Administracyjnego. Od października 2017 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w kancelarii adwokackiej w Warszawie oraz w Częstochowie, a następnie kancelarii adwokacko-radcowskiej w Katowicach.

Współpracę z Adwokat Anną Radajewską rozpoczęła z początkiem 2019 roku. Jej zainteresowania zawodowe to w szczególności prawo lokalowe, prawo spółdzielcze, a także prawo administracyjne. Prywatnie interesuje się literaturą, turystyką – w szczególności zwiedzaniem zamków, jak również polskimi baśniami i legendami. Posługuje się językiem angielskim.