Karolina Łaska

Aplikant adwokacki

Email karolina.laska@adwokat-radajewska.pl

Biografia

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Pracę magisterską, napisaną pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Banasik, poświęciła tematyce seksualnego wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności w świetle prawa karnego i obroniła na ocenę bardzo dobrą w lipcu 2019 roku, uzyskując tytuł magistra.

Od października 2019 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała od drugiego roku studiów odbywając praktyki w kancelariach adwokackich i radcowskich na terenie Krakowa oraz Katowic.

Współpracę z Adwokat Anną Radajewską rozpoczęła w październiku 2019 r. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa rodzinnego, jak również prawa karnego. Prywatnie interesuje się architekturą, jest pasjonatką kryminałów i podróży. Posługuje się językiem angielskim.