Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Pomagamy w uregulowaniu sytuacji prawnej spadkobierców zwłaszcza w zakresie dziedziczenia ustawowego, testamentowego i wydziedziczenia.

Udzielamy pomocy w zakresie:

  • ustalania kręgu spadkobierców ustawowych, dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym linii dziedziczenia;
  • odpowiedzialności za długi spadkowe;
  • sporządzania umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
  • przyjęcia albo odrzucenia spadku;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, zapisu, zapisu windykacyjnego i polecenia;
  • wydziedziczenia spadkobierców ustawowych, a także w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Reprezentujemy klientów:

  • w sprawach dotyczących ustalenia nieważności testamentu;
  • w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.